Tevékenységek

Tevékenységek

Klasszikus földmérés

A sajátos célú geodézia a kataszterhez, földrészletekhez, ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódik, érinti a földhivatali alaptérkép tartalmát. Kisebb kiterjedésű felmérésekkel, birtokhatárok, épületek, építmények kitűzésével, szintezéssel és részletpontok meghatározásával foglalkozik. A kataszteri geodéziát elsősorban, de nem kizárólagosan, a lakossági ügyfelek veszik igénybe.


Mérnökgeodézia

Az ipari geodézia a felszíni és földalatti mérnöki létesítmények tervezésével, kivitelezésével, megvalósításával, és ezen létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos geodéziai munkákat jelenti. A mérnökgeodézia a beruházók, tervezők és a kivitelezők igényeit elégíti ki.


Közmű geodézia

Közmű geodézia a közműhálózatok (víz- és szennyvíz, gázellátás, távhőellátás, távközlés, elektromos hálózat, csapadékcsatorna-hálózat, stb.) teljes körű geodéziai felmérését, építés közbeni kitűzését, bemérését, térképezését, dokumentálását, a közműszolgáltató cégek térinformatikai rendszerének adatfeltöltése, a települések digitális közműtérképének elkészítését és változásvezetését foglalja magában.


Mezőgazdasági geodézia

A MEPAR és az AKG támogatásokkal egyre több igény merült fel az agrárgeodéziára. A támogatások maximális kihasználása mellett lehetőség van arra is, hogy például a nagyüzemi termelésnél a termőterület, erdő felmérése, légi térképezése segítse a költségek és termékhozam hatékonyabb megtervezését.

Az UAS (Unmanned Aerial System – Intelligens pilótanélküli légi jármű) segítségével lehetőség nyílik költséghatékony módon nagyfelbontású és nagypontosságú ortofotók („fotótérképek”), 3D modellek és pontfelhők készítésére. A légi fotózás használható olyan helyszínek felmérésére, amelyek a hagyományos műszerekkel nem, vagy csak nehezen hozzáférhetőek, mint pl. bányák, (illegális) hulladéklerakók, nehezen vagy korlátozottan megközelíthető természetvédelmi területek, erdők, tóparti, folyóparti nádasok stb.. A fotogrammetria alkalmas igen kis területek gazdaságos felmérésére, földtömeg-számítási feladatokra, állapotfelvétel, vagyonleltár és tervezési megvalósulási térképek készítésére, műemlékek felmérésére, építkezési folyamatok, régészeti feltárások dokumentálására.

A 3D modellezés a valóság rögzítésének legpontosabb és legközérthetőbb módja, ezért egy 3D dokumentációs modell biztos alapja lehet a tervezésnek, döntéshozatalnak, üzemeltetésnek, átalakításnak vagy felújításnak. Lényege a pontfelhők gyors és hatékony kezelése, a pontok szükség szerinti redukálása, szűrése, így mindig a legoptimálisabb megoldást lehet létrehozni. A pontfelhők generálására több lehetőség kínálkozik. Egy épület, műtárgy, régészeti lelet, gépészeti berendezés stb. három dimenziós modellje elkészíthető 3D szkennelés, helyszíni felmérés, vagy meglévő tervrajz alapján is.

Kataszteri geodézia esetén a teljes körű hatósági ügyintézést vállaljuk a megrendeléstől az ingatlanbejegyzésig, vagy a záradékolt vázrajz átvételéig.

  • Ingatlanügyi hatósági ügyek
  • Földmérési és telekalakítási ügyintézés
  • Földvédelmi, földhasznosítási ügyek
  • Építésügyi hatósági ügyek
  • Szakhatósági megkeresések

Ipari beruházások esetén külön megállapodás alapján megrendelőink megbízásából részt veszünk az engedélyezési eljárásokban, eljárunk a földhivataloknál, bányakapitányságoknál, környezetvédelmi hatóságnál stb., lebonyolítjuk a közműegyeztetést, kérelmet állítunk össze kisajátítás, valamint szolgalmi-, vezeték-, használati jog alapítására, ellátjuk a megbízó képviseletét közigazgatási eljárásokon.

Vállalunk nagyformátumú és/vagy nagytömegű szkennelést, nyomtatást, másolást, komplett tervcsomagok sokszorosítását, archiválását.