Geodézia, földmérési tevékenység

Az ország egész területén

Nem lakossági ügyfeleknek

A mai technológiai elvárásoknak megfelelő legmodernebb technikai eszközökkel tudjuk biztosítani az igazán minőségi munkavégzést.

PRECIZITÁS ÉS HATÉKONYSÁG

Biztos szakmai tudással, a legmodernebb műszerekkel, szakszerű, a komplex igényeket is kielégítő megoldások alkalmazásával nyújtunk teljes körű szolgáltatást.

Tervezőknek

 • Tervezési alaptérkép készítése
  • út-, vasút-, egyéb vonalas létesítmények tervezéséhez, építéséhez
  • közműépítéshez
  • épületekhez, építményekhez

Építészeknek

 • Klasszikus, a földhivatali alaptérkép tartalmát érintő geodéziai munkák
 • Tervezési alaptérkép készítése
 • Domborzat-felmérés
 • Digitális terepmodell készítése
 • Földtömeg-számítás
 • Állapotfelvétel

Kivitelezőknek

 • Beruházások teljes geodéziai irányítása, felügyelete
 • Kiviteli tervdokumentáció készítése
 • Kisajátítási határok kitűzése
 • Telekhatár-kitűzés
 • Épületek szerkezeti elemeinek kitűzése
 • Tengelyvonalak, burkolatok kitűzése
 • Műtárgyak, árkok, vezetékek, aknák kitűzése
 • Vízszintes és magassági értelmű kitűzések
 • Hossz- és keresztszelvények szerkesztése
 • Homlokzatfelmérés, homlokzatrajzok, homlokzati ortofotók, utcakép készítése
 • Szintvonalas térkép készítése
 • Domborzat felmérése
 • Digitális terepmodell készítése
 • Magassági felmérés
 • Földtömeg számítás
 • Vízszintes és magassági alappontok és alappont-hálózatok létesítése, állandósítása, áthelyezése, pótlása
 • Alappont sűrítés
 • Közművezetékek bemérése
 • Közmű-szakágak építés közbeni kitűzése, bemérése
 • Egyesített közműtérkép készítése
 • Ellenőrző bemérések
 • Mozgásvizsgálatok
 • Állapotfelvétel
 • Megvalósulási térképek, dokumentációk, helyszínrajzok készítése
 • 3D modell készítés

Közműszolgáltatóknak

 • Megépült közműhálózatok felkutatása, felmérése, felvezetése a digitális közműtérképre
 • Digitális közműtérképek készítése, változásvezetése
 • Szakági térinformatikai rendszerek adatainak számítógépes feltöltése
 • Közmű-szakágak (víz- és szennyvíz, gázellátás, távhőellátás, távközlés, elektromos hálózat, csapadékcsatorna-hálózat, stb.) teljes körű geodéziai felmérése, térképezése
 • Újonnan épülő nyomvonalak geodéziai felügyelete, vízszintes és magassági értelmű kitűzése

Ipari szolgáltatóknak, cégeknek

 • Klasszikus, a földhivatali alaptérkép tartalmát érintő geodéziai munkák
 • Ipari, gyári, kereskedelmi területek teljes geodéziai felmérése, üzemi térkép készítése
 • Komplex közműtérkép készítés
 • Alaprajzok, homlokzatrajzok
 • Állapotfelvétel
 • Megvalósulási térképek, dokumentációk, helyszínrajzok készítése
 • Mozgásvizsgálatok

Önkormányzatoknak

 • Klasszikus, a földhivatali alaptérkép tartalmát érintő geodéziai munkák
 • Tervezési alaptérkép készítése
 • Nyomvonalas létesítmények (külterületi és belterületi utak, vízelvezetők nyomvonalának) felmérése
 • Vízelvezető rendszerek felmérése
 • Vagyonleltár, vagyongazdálkodással kapcsolatos geodéziai munkák
 • Ellenőrző és mozgásvizsgálati mérések (deformáció, süllyedés, függőlegesség stb.)
 • Önkormányzati közműnyilvántartás